Cząstki alfa i atomy helu

Już w pierwszych chwilach po epokowym odkryciu Ramsaya powstała myśl, że cząstki n. są tylko atomami helu, posiadającymi ładunek, czyli są jonami helowymi. Do tego wniosku doprowadza identyczny ciężar atomowy helu = 4 i ciężar cząstki a także równy 4. Ostatecznie w roku 1909 Rutherford i Royds udowodnili to doświadczalnie; umieścili emanację w rurce szklanej, długości 1,5 cm. o ściance bardzo cienkiej; przez tę ściankę a cząstki mogły przechodzić na zewnątrz do próżni, w której rurka się znajdowała; po pewnym czasie stwierdzili obecność helu w przestrzeni zewnętrznej; doświadczenia podobne, wykonane nie z emanacją, lecz z helem, wypadły negatywnie: zwykłe atomy helowe nie przenikały ścianki rurki i zewnątrz w próżni absolutnie helu nie było. Te piękne doświadczenia pouczają, że cząstki, skoro się pozbyły swych ładunków, stały się zwykłymi atomami helowymi,

Nie tylko emanacja, lecz nawet i sam rad produkuje hel. Rutherford i Boltwood otrzymali 6,58 mm:i helu z 0,192 g chlorku radu w ciągu 83 dni, co odpowiada produkcji 164 mm3 He z 1 g Ra w ciągu 1 roku.

Ciężar atomowy Ra — 226; ciężar atomowy Em — 222; różnica — 4 przypada akurat na 1 cząstkę ot czyli na 1 atom na 1 He.

Comments
  1. 6 miesięcy ago