Gwiazdy

Już Grecy starożytni podzielili wszystkie gwiazdy widzialne gołym okiem na sześć klas. Z wynalezieniem lunety liczba gwiazd ogromnie wzrosła. Teleskopowe gwiazdy takoż podzielono na klasy. Późniejsze pomiary fotometryczne wykazały, że gwiazda każdej klasy następnej jest 2,5 razy słabsza, niż gwiazda klasy poprzedniej.

Tak np. trzeba wziąć 2,5 gwiazd drugiej wielkości, aby otrzymać efekt jasności gwiazdy pierwszej wielkości. Na tej zasadzie mamy już pewne kryterium dla sądu o stosunkowym oddaleniu gwiazd dwóch następujących po sobie klas. Jeżeli oddalenie gwiazdy pierwszej wielkości przyjmiemy równym jednostce, to, zakładając, że na ogół gwiazdy mają tę samą siłę świetlną i biorąc pod uwagę, że siła ich świetlna słabnie odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości, otrzymamy odległość gwiazdy drugiej w jednostkach odległości pierwszej (do dziesiątej ściśle).

Odległość gwiazd różnych klas można szacować i na mocy ich liczby, a to na zasadzie następującego rozumowania. Niechaj jakieś naczynie mieści jeden litr wody, drugie dwadzieścia siedem litrów. Ponieważ objętości są proporcjonalne do trzeciej potęgi wymiarów, to, o ile naczynia są podobne rzecz jasna, wymiary drugiego naczynia są trzy razy większe od wymiarów pierwszego.

Comments
  1. 8 miesięcy ago