Izotopia innych pierwiastków cz. 2

Thomson przyjął istnienie drugiego neonu, metaneonu; zwykły neon, 20,2, winien być mieszaniną obu izotopów 20,0 i 22,0. W 1919 r. Aston, uczeń Thomsona, próbował rozdzielić oba neony; lecz ani przez destylację cząstkową, ani przez dyfuzję nie udało mu się tego dokonać.

Niestety śmierć nie pozwoliła Thomsonowi wykorzystać tak doniosłej metody badania. Poprowadził ją dalej Aston i tak dalece udoskonalił, że błąd w oznaczaniu masy cząstki nie przewyższał 0,1%, Stosunek np. ciężarów atomowych wodoru do tlenu znalazł absolutnie ten sam, jaki przyjmujemy dziś w chemii 1,008 : 16,00. Do grudnia 1921 r, Aston zbadał 27 pierwiastków, z których istnie dawało izotopów, zaś 12 było bezwzględnie ich mieszaniną.

Do pierwiastków niepewnych Aston zalicza rtęć, która ma mieć aż 6 izotopów.

Jak niezwykle wielką przyszłość ma ta metoda dla chemików dowodzi choćby fakt, że Aston w gazie wodorowym wykrył istnienie Hs, a już Thomson stwierdził w promieniach kanalikowych obecność wolnych rodmkow CHS, CH, i CH a także cząsteczek 06 naładowanych dodatnio.

Większość znanych nam pierwiastków jest złożona z izotopów – nie ulega to już wątpliwości. Rzecz charakterystyczna, iż obecne ciężary atomowe pierwiastków nieizotopowych równają się prawie zaokrąglonym liczbom całkowitym, gdy dla pierwiastków izotopowych spotyka się to wyjątkowo.

Comments
  1. 5 miesięcy ago