Izotopia innych pierwiastków cz. 3

Nabiera znaczenia dawna hipoteza Prouta, że pierwiastki składają się z wodoru, są jego wielokrotnościami. Czy tak nie możemy dziś jeszcze odpowiedzieć w sposób ścisły?

Sprawa izotopów rozstrzygnęła jedną wielką trudność jaka tkwiła w układzie naturalnym pierwiastków. W układzie tym pierwiastki ułożone są według wzrastających ciężarów atomowych; tymczasem znajdujmy trzy wyjątki: argon (c. at. 39,88) stoi przed potasem (c. at. 39,10) ze względu na swe własności chemiczne, choć ma większy ciężar atomowy; podobnież umieszczone są: kobalt (58,97) przed niklem (58,68) oraz tellur (127,5) przed jodem (126,92). Wytłumaczenie tych sprzeczności w świetle wyników o izotopach staje się proste: zarówno argon, jak i potas, są mieszaninami izotopów o różnych ciężarach atomowych; zależnie od całkiem przypadkowej ilości jednego z izotopów ciężar atomowy mieszaniny wypada inaczej, niż tego wymaga układ naturalny. To samo jest i z dwoma pozostałymi wyjątkami.

Czy uda się kiedykolwiek rozdzielić izotopy? Temat ten jest obecnie na warsztacie w wielu pracowniach. Dwie drogi mogą prowadzić do celu. Pierwsza — to oznaczanie ciężaru atomowego pierwiastków w rozmaitych skałach i minerałach, jak to uczyniono z ołowiem.

Comments
  1. 9 miesięcy ago