Jowisz i gwiazdy

Dalej w oddaleniu 5,2 od słońca krąży planeta Jowisz. Promień Jowisza jest jedenaście razy większy od promienia ziemi i wynosi 71 373 km. Czas obiegu wynosi około 12 lat. Obrotu wokoło swej osi dokonywa Jowisz w blisko 10 godzin. Ma on cztery księżyce, które krążą wokoło niego; są one widoczne już przez lornetkę teatralną.

Pięć innych księżyców zauważono za pomocą fotografii, ale są one bardzo słabo świecące. Następną planetą jest Saturn otoczony wspaniałym pierścieniem, który wisi nad jego równikiem. Odległość Saturna od słońca 9.5, promień 60 399 km. Analiza widmowa pozwoliła stwierdzić, że pierścień jest pałkowaty, gdyż cząstki bliższe do planety poruszają się szybciej od dalszych. Odwrotne zjawisko miałoby miejsce, gdyby pierścień Saturna był jednolity. Dwie następne planety Uran i Neptun nie przedstawiają nic godnego uwagi. Odległość ostatniego od słońca 30,1.

Obecnie przechodzimy do systemu gwiazdowego. Ponieważ odległości gwiazd od nas są wprost niedostępne dla naszej wyobraźni, musimy wybrać większą miarę odległości dla uniknięcia cyfr zawrotnych. Jednostką takiej miary niechaj będzie rok świetlny. Światło w sekundę przebiega 299 860 km. i ażeby przebiec od słońca do ziemi potrzebuje 8 minut 18,6 sekund. Otóż najbliższa nam gwiazda Alfa Centaura leży od nas w odległości 4,3 lat świetlnych. Pomiar odległości gwiazd należy do najtrudniejszych zagadnień astronomii praktycznej i znamy bardzo niewiele gwiazd, których odległości są zmierzone.

Comments
  1. 5 miesięcy ago