Budowa atomu Archive

5 Sty 2017

Pierwiastki promieniotwórcze i układ naturalny cz. 1

Doniosłe te konsekwencje sprowadziły nas nieco z drogi rozumowania. W szeregu uranowym wykryto 14 nowych pierwiastków promieniotwórczych; w szeregu torowym — 10, a w szeregu aktynowym — 10; razem 34. Jak je rozmieścić w układzie naturalnym, w
5 Sty 2017

Przenikanie promieni cz. 2

Stąd Rutherford wyprowadził niesłychanie dziwny lecz całkiem słuszny wniosek: atom jest wewnątrz prawie pusty. Cząstka śmiga przez niego bez uderzenia, bez zatrzymania. Dopiero raz na tysiące linie mgły dają raptowne załamy, co dowodzi zderzenia się z materialną
5 Sty 2017

Przenikanie promieni cz. 1

Słynne jest doświadczenie Wilsona (1912 r.). Napełnijmy naczynie nasyconą parą wodną i raptownie odciągnijmy, np. z pomocą pompy, część pary; reszta się silnie ostudzi i znajdować się będzie w stanie przesycenia. Gdyby w naczyniu znajdowały się jony
5 Sty 2017

Liczby porządkowe

Badając zjawisko przenikania promieni przez rozmaite gazy, Rutherford obliczył ilość ładunków dodatnich rdzenia dla kilku pierwszych pierwiastków, jeśli ładunek rdzenia wodorowego przyjmie się za jedność. Otrzymał liczby następujące: wodór H — 1 ładunek hel He — 2
5 Sty 2017

Widma widzialne pierwiastków cz. 2

W tym oświetleniu staje się równanie Balmera od razu jasnym. Liczba n oznacza orbitę, na którą spada elektron, zaś liczba m orbitę, z której ów elektron spada. To też zawsze m musi się rozpoczynać od (n 4-
5 Sty 2017

Widma widzialne pierwiastków cz. 1

Dział niesłychanie bogaty, gdyż do widm widzialnych dochodzą jeszcze widma rentgenowskie. Rozżarzone gazy wysyłają światło nieciągłe, lecz składające się z oddzielnych fal o ściśle oznaczonych długościach. Po rozszczepieniu takie światło daje szereg prążków, stanowiących widmo. Niektóre pierwiastki
5 Sty 2017

Widma rentgenowskie

Są one o wiele prostsze od zwykłych widm widzialnych. Sposób ich otrzymywania jest następujący. Antykatoda w gruszce Roentgena zrobiona jest z metalu, którego widmo chcemy zbadać; pod wpływem promieni katodowych wydziela ona szereg specyficznych krótkich promieni rentgenowskich,
2 Sty 2017

Znaczenie liczb porządkowych

W jednym z rozdziałów poprzednich podawaliśmy aż 17 izotopów ołowiu o rozmaitym ciężarze atomowym, lecz o jednakowych własnościach. Wszystkie te izotopy mają jednakową liczbę porządkową 82 czyli jednakową budowę atomu. To też stoją w jednym i tym
2 Sty 2017

Rozmieszczenie elektronów w atomie i własności pierwiastków cz. 2

Analogiczne rozumowanie stosuje się do tlenu z 6 elektronami zewnętrznymi; układ dąży do uzupełnienia ich przez przyłączenie 2 elektronów: tlen daje anion ujemny dwuwartościowy. Węgiel, ma 4 elektrony w drugiej orbicie, może je oddawać lub pobierać 4
2 Sty 2017

Rozmieszczenie elektronów w atomie i własności pierwiastków cz. 1

Jest dużo koncepcji odnoszących się do podziału elektronów pomiędzy poszczególne orbity w atomie. Nie wdając się w bliższe szczegóły, zajmiemy się tylko jedną sprawą. Gazy szlachetne mają liczby porządkowe: hel = 2; neon == 10; argon, 18.