Liczby porządkowe

Badając zjawisko przenikania promieni przez rozmaite gazy, Rutherford obliczył ilość ładunków dodatnich rdzenia dla kilku pierwszych pierwiastków, jeśli ładunek rdzenia wodorowego przyjmie się za jedność. Otrzymał liczby następujące:

  • wodór H — 1 ładunek
  • hel He — 2
  • lit Li — 3
  • beryl Be — 4
  • węgiel C — 6
  • azot N — 7
  • tlen 0 — 8 itd.

Gdy się przyjrzymy tablicy układu naturalnego pierwiastków, spostrzeżemy że liczby te nic innego nie oznaczają, jak tylko numerację pierwiastków, począwszy od wodoru; tlen 0 np. stoi na ósmym miejscu od wodoru i ma ilość ładunków rdzenia – 8; węgiel, C, stoi na szóstym miejscu ima 6 ładunków. Dziwny ten wniosek został uogólniony (zwłaszcza wskutek badań nad widmami pierwiastków): jeśli pierwiastki oznaczymy numerami kolejnymi, tak jak są one ułożone w układzie naturalnym, począwszy od wodoru, to wynikająca stąd liczba daje nam ilość ładunków dodatnich rdzenia atomu wzgl. ilość elektronów, krążących naokoło rdzenia. Liczba ta nazywa się liczbą porządkową lub atomową i stała się cechą ważniejszą, niż ciężar atomowy pierwiastków.

Comments
  1. 8 miesięcy ago