Merkury i Mars cz. 1

Najbliżej słońca, bo w odległości 0,39, krąży planeta Merkury. Promień jego 2421 km. Obrotu dokoła słońca dokonywa on w 0,24 lat. Merkury nigdy nie oddala się zbyt od słońca, i na jego powierzchni nic dostrzec nie można. Merkury, jak i następna planeta Wenus, okazują fazy.

Wenus w odległości 0,7 jest znana wszystkim jako najjaśniejsza gwiazda nieba, gwiazdą poranną lub wieczorną zwana. Rozmiary Wenus zupełnie są identyczne z ziemskim. Powierzchnia Wenus pokryta gęstymi obłokami, okoliczność, która nie pozwala rozpoznać na niej czegokolwiek.

Dalej idzie nasza ziemia i księżyc — przedmieście ziemi, jej wierny towarzysz. Od księżyca dzieli nas tylko odległość 384 403 km. Światło przebiega tę drogę w sekundę czasu. Powierzchnia księżyca jest pokryta górami o charakterystycznym kolistym ugrupowaniu (kraterami) lub równinami, niema tam śladu życia z braku zupełnego atmosfery.

Następna planeta, Mars, krąży w odległości 1,5 od słońca. Rzadko kiedy zdarzają się kwestie, które by tyle namiętnych sporów zrodziły, jak zagadnienie słynnych kanałów Marsa i jego zaludnienia. Już przez lunetę małej siły, o 160 mnl otworu, widać wyraźnie morza, którymi Mars jest pokryty. Obiektem nadzwyczaj łatwym dla obserwacji na Marsie są też śniegi polarne.

Ponieważ oś obrotu Marsa jest pochylona do płaszczyzny jego orbity niemal tak, jak oś ziemska do ekliptyki, a Mars ma ten sam okres obrotu wokoło swej osi, co i ziemia, przeto układ pór roku jest tam bardzo zbliżony do ziemskiego. Rok Marsa jest dłuższy, bo liczy 1,9 roku ziemskiego.

Comments
  1. 8 miesięcy ago