Merkury i Mars cz. 2

Lody polarne tak jak i na ziemi z początkiem lata zmniejszają się i topnieją, Charakterystycznymi są morza Syrtis Major, Lacus Solis (oryginalny utwór czasem bardzo wyraz’ny czasem zgoła niewidzialny) zaś, rzecz dziwna, malutki Fons Juwentutis około Lacus Solis położony jest zawsze bardzo dla wzroku dostępny. Wyspa Hellas nad Syrtis Major często bywa pokryta szronem i błyszczy jak gwiazdka wśród ciemnego morza. Nadmienić wypada, że chmury i mgły często zasłaniają nam powierzchnię Marsa tak, iż dla dokonania dobrej obserwacji, nie wystarcza, aby u nas była pogoda: niemniej ważną jest pogoda na Marsie.

Nie zawsze można ujrzeć wszystkie te detale na Marsie, które są oddane na mapie; momenty dogodne są tak rzadkie, że godzinami należy czekać przy okularze lunety na chwilę stosowną do obserwacji.

Przy obecnym stanie techniki obserwacyjnej zakłócenia w naszej atmosferze kładą kres sprawności lunet.

Budowanie soczewek o średnicy ponad metr sensu niema, albowiem uginają się one pod swym ciężarem i nie dają dobrych jasnych obrazów.

Comments
  1. 5 miesięcy ago