Mgławice cz. 1

Prócz gwiazd widzimy na niebie mgławice i gwiazdozbiory. Mgławice dzielą się na dwie wręcz odmienne klasy. Do pierwszej należą mgławice nieregularne. Typową taką mgławicą jest mgławica Oriona. Analiza widmowa uczy nas, że mgławice te składają się z gazów.

Mgławice nieregularne należą niewątpliwie do systemu drogi mlecznej. Zupełnie inne są mgławice spiralne. Typową taką mgławicą jest mgławica w gwiazdozbiorze Andromedy. Analiza widmowa wykazuje, że mgławice tego typu składają się z gwiazd, ale tak bliskich do siebie, że odróżnić ich nie możemy. Mgławice te mają ogromne szybkości radialne, dochodzące do tysięcy kilometrów na sekundę i poruszają się zazwyczaj kantem, gdyż te, które widzimy na płasko, nie wykazują zmiany odległości od nas. Odległości dzielące nas od mgławic spiralnych są olbrzymie. W drodze mlecznej, pewnie skutkiem zderzeń, zapalają się czasem nowe gwiazdy. Blaskiem przewyższają one najjaśniejsze gwiazdy nieba. W mgławicy Andromedy też zapalają się od czasu do czasu nowe, ale nigdy nie bywają one jaśniejsze od 14 wielkości.

Comments
  1. 5 miesięcy ago