Pierwiastki promieniotwórcze cz. 4

Początkowo uznał tę własność soli uranowych za identyczną z zachowaniem się siarczku wapnia; lecz wkrótce doszedł do wniosku, że oba te zjawiska są czymś innym: fosforescencja związków uranu trwa bardzo krótko — część sekundy, natomiast zdolność oddziaływania na płytę fotograficzną pozostaje niezmienną nawet po kilkudniowym przechowywaniu soli uranowej w ciemności. Był to fakt nowy. Becąuerel poszedł w badaniach dalej: przekonał się, że ta siła działania na płytę fotograficzną nie zależy od rodzaju soli, lecz jedynie od ilości zawartego w nich uranu. A wreszcie, iż roztwory tychże soli także wydzielają promienie oraz że świeżo w ciemności wykrystalizowana sól uranowa, która jeszcze nie stykała się ze światłem, zachowuje się zupełnie tak samo, jak preparaty dawne, wyświetlane. Nawet metaliczny uran posiada tę samą własność o sile niezmiennej.

A więc zdolność do wydzielania promieni, które na cześć odkrywcy nazwano „promieniami Becauerela” lub „uranowymi“, nie jest spowodowana przez przemianę światła słonecznego na światło pozafiołkowe, lecz jest swoistą właściwością pierwiastku uranu.

W owym to czasie przybyła do Becąuerela panna Skłodowska, późniejsza pani Curie i otrzymała jako temat do pracy zbadanie rud uranowych. Już pierwsze pomiary nad rudą smolistą z doliny joachimskiej w Czechach dały wynik nieoczekiwany: ruda okazała się 3—4 krotnie silniejsza w działaniu od metalicznego uranu, choć zawiera tylko 46* U. I stąd wyprowadziła pani Skłodowska wniosek doniosły: ruda powinna zawierać substancje jeszcze silniej promieniującą od uranu.

Comments
  1. 8 miesięcy ago