Pierwiastki promieniotwórcze i układ naturalny cz. 2

Z RaB w przemianie beta otrzymuje się RaC, który winno się w mysi prawa drugiego umieścić w 5 szeregu pionowym, gdzie jest bizmut; i znów RaC jest to promieniotwórczy izotop bizmutu. RaC z tych samych powodów jest izotopem RaA; Ra uznać należy za czwarty izotop ołowiu; RaF – polon – znajduje się w miejscu 6 czyli stanie się izotopem RaA i RaC – wreszcie powstający z polonu wskutek a-przemiany nie promieniotwórczy RaG musi zająć miejsce 4 t. j, być ołowiem.

I ten właśnie motyw zasadniczo skłonił do uznania RaG za ołów i do oznaczenia jego ciężaru atomowego w rudach uranowych, o czym już pisaliśmy.

Podobnież, wychodząc z Ul, dochodzimy do Ra, który winien stać w szeregu drugim, gdzie się rzeczywiście znajduje. Analogiczny rozdział pierwiastków przeprowadzamy na szeregu torowym i aktynowym. Emanacje torowa i aktynowa mieszczą się tam, gdzie i emanacja radowa; są jej izotopami, także nie promieniotwórczy, ostateczny produkt rozpadu toru, IhD musi stanąć w grupie 4 obok ołowiu, co stwierdzono doświadczalnie.

Wszystkie własności chemiczne i fizyczne izotopów z tej plejady ołowiowej są identyczne, z wyjątkiem własności promieniotwórczych; to też w rudach ołowianych, które się już oddzieliły od swej substancji macierzystej rozłożyły się i znikły izotopy promieniotwórcze, a pozostały niepromieniotwórcze RaG i ThD. W plejadzie widzimy także rozmaite ciężary atomowe: od 206 do 214, Stwierdzamy i tu jeszcze, że ciężar atomowy przestaje być cechą charakterystyczną pierwiastka.

Comments
  1. 8 miesięcy ago