Pierwiastki promieniotwórcze i układ naturalny cz. 3

To samo dotyczy i innych plejad: uranowej, plaaktynowej, torowej, aktynowej, radowej, emanacjowej, polonowej i bizmutowej. Rzecz szczególna, iż na szeregi pionowe: pierwszy i siódmy nie przypada żadnego pierwiastka promieniotwórczego. Dlaczego? Nie wiadomo.

Prócz wyliczonych pierwiastków jedynie potas i rubid wydzielają promienie — tylko beta, dające się wykryć na drodze fotograficznej i z pomocą elektroskopu. Początkowo przypisywano to działaniu światła dziennego — efekt fotoelektryizny; lecz już w 1905 r. JŚ J. Thomson przekonał się, że i w ciemności wysyłają one beta-promienie; a w roku następnym Campbell i Wood w sposób stanowczy udowodnili, iż siła promieniowania jest proporcjonalna do ilości metalu potasu wzgl. rubidu; a więc zanieczyszczenia innymi pierwiastkami promieniotwórczymi są wykluczone. Rzecz szczególna: z metali alkalicznych tylko powyższe dwa są promieniotwórcze. Dlaczego nie wszystkie, a przynajmniej cez, jako najcięższy nie rozpada się? Znów stoimy przed zagadnieniem, które rozwiąże zapewne dopiero poznanie budowy atomów.

Budowa atomów

Atom się rozpada; wyrzuca jony helowe i elektrony. Już to wskazuje, że musi mieć jakąś strukturę wewnętrzną. Poza tym, poznano pierwiastki o jednakowym ciężarze atomowym, lecz o różnych własnościach; różnice te sprowadzić należy do różnorodnego układu materii w atomie, tak jak widzimy w izomerii związków organicznych.

W jednym litrze wodoru znajduje się tak olbrzymia ilość atomów wodorowych, że gdybyśmy je ułożyli w sznureczek, moglibyśmy nim 150.000 razy opasać ziemię na równiku. Otóż dwie obecnie metody prowadzą do poznania budowy atomu: 1) przenikanie a promieni przez ciała oraz 2) widma pierwiastków.

Comments
  1. 8 miesięcy ago