Produkty rozpadu emanacji

Emanacja, jako gaz, przenika wszędzie; to też znajdujemy ją w wodach, ziemi, w powietrzu piwnic. W zetknięciu z innymi ciałami nadaje im promieniotwórczość t. zw, wzbudzoną; z rozkładu bowiem emanacji tworzą się dalsze, stałe pierwiastki aktywne, które, osiadając na ciałach, powodują ich promieniotwórczość. Przez silne wycieranie lub przez gotowanie z kwasami można tym ciałom odebrać ich aktywność; jeśli kwas odparujemy, cała zdolność do promieniowania pozostanie w pozostałości po odparowaniu. Jeszcze lepsze osiągnie się wyniki, jeżeli w emanacji umieści się drut, naładowany ujemnie do wysokiego potencjału; na drucie zbiorą się produkty rozpadu emanacji; możemy je badać, oznaczając czasy ich półtrwania.

W ten sposób Rutherford w 1905 r, wykrył „rad A”, jako pierwszy produkt rozpadu emanacji; jego okres półtrwania wynosi zaledwie 3,05 minuty, i Jeśli drut będziemy trzymali w emanacji przez czas dłuższy, to po wyjęciu go nie będzie już RaA, lecz RaB i RaC, które rozdzielamy, ogrzewając drut do 600—800°; ulatnia się RaB, gdy rad RaC pozostaje, gdyż temperatura jego ulatniania się leży dopiero w 11009. Okres półtrwania RaB wynosi 26,8 minuty, zaś RaC — 19,5 minuty. Prócz powyższej metody fizycznej możemy je rozdzielać na drodze chemicznej, każdy bowiem z tych pierwiastków ma swe określone cechy chemiczne; jeżeli np. drut, zawierający na sobie RaB i RaC (jak to wyżej opisano) wygotujemy w kwasie solnym, rozpuści się cała jego aktywność; gdy teraz do roztworu dodamy azotanu ołowiu i strącimy kwasem siarkowym, to wraz z nierozpuszczalnym siarczanem ołowiu osadzi się i RaB, który przeto w swych własnościach podobny jest do ołowiu. W przesączu pozostanie RaC, zbliżony do pierwiastka bizmutu, gdyż jego azotan łatwo się w wodzie hydrolizuje, jak azotan bizmutu.

Comments
  1. 5 miesięcy ago