Promieniotwórczość w przyrodzie cz. 1

Obecność pierwiastków promieniotwórczych w skorupie ziemskiej ma poważny wpływ na gospodarkę cieplną ziemi. Gdyby przeciętna zawartość radu w tejże skorupie wynosiła tyle, ile go znajdujemy obecnie w wielu skałach, to wystarczyłaby warstwa grubości 16 kim., by pokryć całą stratę ciepła ziemi wskutek wypromieniowywania w przestrzeń. Nie zapomnijmy, że z 1 grama radu, rozpadającego się na elektron, hel i ołów, wydziela się ilość ciepła, wystarczająca do ogrzania 1.000.000 kg. wody od 0° do wrzenia. O ile by i wnętrze ziemi zawierało tyleż co i skorupa, gospodarstwo cieplne ziemi zamykałoby się znaczną nadwyżką.

Miejscowe nagromadzenia pierwiastków, promieniotwórczych może spowodować także miejscowy wzrost temperatury co zauważono podczas budowy tunelu simplońskiego. Emanacja znajduje się w wodach naturalnych: morzu, źródłach Tyrolu, Karlsbadu, Nauheimu, Kreuznachu i i p.; z tych powodów przypisuje się im znaczenie lecznicze. W powietrzu jest także pewna, choć minimalna ilość, najmniejsza na powierzchni morza największa w bliskości gór.

I w wszechświecie przemiany promieniotwórcze zapewne mają przemożny wpływ na temperaturę gwiazd i słońca, a specjalnie na ilość wysyłanej przez nie energii. Temat ten podnoszono niejednokrotnie w literaturze. Według pomiarów Otrutta meteoryty kamienne zawierają w przybliżeniu tyle substancji promieniotwórczej co i skały ziemskie. Dotychczas jednak w widmie słonecznym nie znaleziono prążków radu.

Comments
  1. 8 miesięcy ago