Przemiany alfa i przemiany beta

Trzy pierwsze przemiany, aż do RaB odbywają się jedynie z wydzielaniem cząstek a; w pierwszych chwałach po oddzieleniu pierwiastka (np. emanacji od reszty) promieni P niema, a cała promieniotwórczość składa się wyłącznie z a-cząstek.

Lecz inaczej się zachowuje RaB: w swej przemianie na RaC wydziela tylko promienie p (wraz z ubocznymi natomiast cząstek a wcale nie dalej pojawiają się one dopiero, gdy utworzony RaC ulega dalszej przemianie. Z każdego atomu radu B wyrzucony zostaje jeden promień P — jeden elektron, a ponieważ masy elektronu w rachubę nie wchodzą wobec ich małości, przeto ciężar atomu RaC będzie taki sam jak atomu RaB czyli = 214. Powyżej stwierdziliśmy różnorodność chemiczną RaB i RaC, teraz zaś jednakowy ich ciężar atomowy. Czyżby stąd miał wypływać wniosek: dwa różne pierwiastki mogą mieć jeden i ten sam ciężar atomowy?

Tak jest niestety! Ciężar atomowy przestaje być cecha charakterystyczną pierwiastka, o czym przekonamy się w dalszym ciągu na innych przykładach. Promieniotwórczość burzy dotychczasowe aksjomaty w chemii, lecz w tern burzeniu tkwi siła twórcza.

Tak więc, dwojakiego rodzaju znamy przemiany: preparaty radowe zwykłe dlatego wydzielają « i p promienie, że zawierają dalsze produkty rozkładu np. RaB; ich promieniotwórczość jest sumą promieniowań wszystkich pierwiastków, jakie się w nich wytworzyły od chwili wydzielenia z rudy.

Comments
  1. 5 miesięcy ago