Rozmieszczenie elektronów w atomie i własności pierwiastków cz. 1

Jest dużo koncepcji odnoszących się do podziału elektronów pomiędzy poszczególne orbity w atomie. Nie wdając się w bliższe szczegóły, zajmiemy się tylko jedną sprawą. Gazy szlachetne mają liczby porządkowe: hel = 2; neon == 10; argon, 18. Różnice wynoszą 8, Ponieważ są to gazy chemiczne nieczynne, wydaje się przeto, że 8 elektronów, rozłożonych na orbicie zewnętrznej, stanowi układ trwały. Dla helu takim układem będą dwa elektrony naokoło rdzenia. Następny po helu idzie pierwiastek lit z liczbą, 3; jest on jednowartościowy, dając związki typu np. Li Cl oraz kation jednowartościwy Li+.

Dowodziłoby to, że trzeci elektron krąży po orbicie zewnętrznej jak to przedstawia rysunek 11 i może się z łatwością odrywać, pozostawiając resztę, naładowaną dodatnio — kation litowy. Jednowartościowość litu tkwi w tym elektronie. Następnym pierwiastkiem jest beryl 4; wartościowość jego równa się dwóm, to znaczy, że w zewnętrznej orbicie krążą 2 elektrony, które po oderwaniu się pozostawiają dodatni, dwuwartościowy kation Be++. I tak dalej. Ostatnim pierwiastkiem w szeregu pierwszym jest fluor 9; w myśl poprzednich koncepcyj układ taki posiadałby 7 elektronów w orbicie zewnętrznej (rys. 11). A ponieważ układ trwały składa się z 8, atom fluoru dążyć będzie do pobrania jednego elektronu z zewnątrz i przejdzie wtedy w trwały, elektroodjemny, jednowartościowy anion F ~.

Comments
  1. 5 miesięcy ago