Rozmieszczenie elektronów w atomie i własności pierwiastków cz. 2

Analogiczne rozumowanie stosuje się do tlenu z 6 elektronami zewnętrznymi; układ dąży do uzupełnienia ich przez przyłączenie 2 elektronów: tlen daje anion ujemny dwuwartościowy. Węgiel, ma 4 elektrony w drugiej orbicie, może je oddawać lub pobierać 4 dopełniające; jest przeto 4 wartościowy, lecz nie ma charakteru ani elektroujemnego ani elektrodatniego.

To samo, co w szeregu helu, powtarza się w szeregu neonu. Wartościowość pierwiastka, jego własność występowania jako metal (kation) lub metaloid (anion) i t,p. zależy wyłącznie od układu elektronów w krańcowej orbicie zewnętrznej. Dużo jeszcze innych własności opiera się na tej budowie.

Wodór, przechodząc w stan jonowy H+, oddaje swój jedyny elektron; pozostaje rdzeń, którego wymiary (p. wyżej) są niesłychanie małe, r = 1 X 10 cm, mniejsze od elektronu. Zdumienie ogarnia, że tak mała grudka materii, jakim jest jon wodorowy, okazuje wysoce silną aktywność np, katalityczną, i w ogóle zdolność do reakcji; stoi to zapewne w związku z większą ruchliwością jonu wodorowego w porównaniu z innymi jonami.

Jak są ułożone elektrony w orbitach wewnętrznych u pierwiastków z większą liczbą porządkową, nic stanowczego przytoczyć na razie nie możemy.

Comments
  1. 6 miesięcy ago