Rozpad uranu i powstawanie radu cz. 1

Rad żyje tylko 2500 lat. Powinien się więc w skałach dawno już rozłożyć. Jeśli zaś istnieje, tworzyć się wciąż musi. Obecność jego w rudzie uranowej od razu nasuwa przypuszczenie, że rad powstaje z uranii. Jeśli tak jest, to stosunek zawartości radu do uranu powinien być w rudach uranowych zawsze jednakowy, o ile ruda jest pochodzenia dawnego; wtedy oczywiście równowaga jest już ustalona t. j. tyle się tworzy radu z uranu, ile się go rozkłada w tymże czasie analizy, dokonane w 1904 r. przez Mc Coya, a później przez Rutljerforda i Boltwooda, potwierdziły słuszność podobnego przypuszczenia.

Uran jest promieniotwórczy — wiemy już z pierwszych doświadczeń Becuerela; wysyła promienie «, fi, i 7; oczywiście pochodzą one nie tylko z samego uranu, lecz i z produktów jego rozpadu. W 1900 r. Crookas na drodze chemicznej – przez strącenie nadmiarem węglanu amonu — wydzielił ze zwykłych, handlowych soli uranowych drobniutki osad, składający się z wodzianów żelaza i glinu i silnie promieniotwórczy: płyta fotograficzna owinięta w papier czernieje pod jego wpływem.

Comments
  1. 5 miesięcy ago