Rozpad uranu i powstawanie radu cz. 2

Crookes przyjął istnienie substancji aktywnej w tym osadzie i nazwał ją UX. Przesącz zaś, zawierający cały uran pierwotny, pozbawiony był promieni przenikliwych, a wyrzucał jedynie promienie a; dopiero stopniowo w miarę jak się nagromadzały w nim produkty rozkładu, zaczęły się pojawiać coraz to silniej i promienie [5; i znów węglanem amonu, jak wyżej, można było utworzony UX oddzielić.

Wynika stąd jasno, iż uran rozpada się z wydzieleniem u — cząstki na UX. Bliższe pomiary wyłoniły złożoność UX z dwóch pierwiastków UX, i UX2, z których drugi powstaje z pierwszego drogą przemiany p. Wreszcie z UX2 tworzy się UH, a z tego pierwiastek jon, odkryty w rudzie uranowej przez Boltwooda w 1907 r. Z jonu dopiero wytwarza się rad. Promieniotwórczość uranu Ul jest mała; to też jego okres półtrwania bardzo jest duży: 5 miliardów łat trzeba, by ilość uranu spadła do połowy. Podobnież dla Uli t równa się 2 milionom lat, a dla Jo — 74000 lat. Jedynie UX2 żyje najkrócej bo 1,2 minuty.

Dane te, jak również i ciężary atomowe znajdujemy na tabl. 6. Otóż ciężar atomu uranu wynosi 238. Jeśli będziemy odeń odejmowali po 4 na każdą przemianę a, otrzymamy dla radu 226. Taki właśnie ciężar atomowy znaleźli p. Skłodowska—Curie oraz Honigschmidt. Szereg uranowy został zamknięty.

Comments
  1. 8 miesięcy ago