Słońce cz. 1

Centrum naszego systemu planetarnego zajmuje słońce. Wokoło niego krążą wszystkie planety; ono je żywi i pieści swoimi promieniami. Narody starożytne ubóstwiały słońce; złudzenie może mniejsze od wielu innych. I rzeczywiście od słońca zależy życie na ziemi, ruch w każdej postaci (prócz niektórych reakcyj chemicznych), gdyż te ogromne akumulatory energii, które tu mamy na ziemi w postaci węgla kamiennego, nafty i materiałów organicznych palnych, są rezultatem pracy słońca.

Odległość ziemi od słońca wynosi 149 500 000 km. promień zaś słońca 695 600 km.

Temperaturę zewnętrznych warstw atmosfery słońca określają na 6000° C. Doświadczenie nas uczy, że przy tej temperaturze wszystkie ciała są w stanie gazowym, a więc i słońce musi być kulą gazową o bardzo wysokiej temperaturze.

Jaki jest wewnętrzny stan kuli słonecznej? Niestety tego wiedzieć nie możemy, gdyż tu panują ogromne ciśnienia i temperatury wielu dziesiątków tysięcy stopni; stan zaś materii w tych warunkach jest nam zupełnie nieznany.

O ile spojrzymy na słońce przez silną soczewkę, zauważymy, że powierzchnia słońca nie świeci światłem jednolitym, mianowicie jest ono pokryte całym szeregiem granulacyj jasnych, rozrzuconych na siatce ciemnej. Podobne wrażenie otrzymuje się, patrząc na talerz bulionu, na którego dnie pływa ryż. Oprócz tego na tarczy słonecznej widać miejsca ciemne, tak zwane plamy słoneczne.

Comments
  1. 5 miesięcy ago