Słońce cz. 2

Wszyscy znamy płomień spirytusu. Płomień ten, o wysokiej temperaturze, jest dla oka prawie zupełnie niewidocznym. Przyczyna tkwi w tern, że wysyła on drgania cieplne o wielkim stosunkowo okresie, na które oko nasze jest nieczule.

Każdy z nas widział płomień gazu świetlnego, świeci on też słabo; ale zaradzić temu może koszulka Auera, którą widzimy w każdej gazowej latarni miejskiej. Koszulka ta w nieświecącym płomieniu gazowym rozżarza się, i daje te fale, które dla naszego oka są dobrze widzialne.

Taką koszulkę ma i słońce. W warstwach wyższych, gdzie temperatura jest stosunkowo niska, formują się obłoki, złożone ze stałych cząstek, prawdopodobnie wapnia. Obłoki te świecą podobnie jak koszulka Auera. Są jednak miejsca, gdzie gorętsze gazy dążą ku powierzchni, gdyż pionowa cyrkulacja gazów na słońcu jest niewątpliwa. W tych miejscach temperatura jest znacznie wyższa, i substancje są znowuż w stanie gazowym. Miejsca powyższe widzimy jako plamy i tą ciemną masę, w której pływają granulacje.

Obserwując plamy, stwierdzamy, że słońce obraca się wokoło swej osi. Okres tego obrotu wynosi 25,0 dni na równiku; zaś 26,8 dnia pod szerokością 35°. Widzimy zatem, że słońce w różnych szerokościach heliograficznych obraca się wokoło swej osi z różną szybkością kątową.

Podczas zaćmień słońca dawno zauważono, że wyrzuca ono z siebie ogromne słupy ogniste tak zwane protuberancje. Składają się na nie gazy, przede wszystkim wodór, niektóre zaś z nich zawierają parę metali. Szybkości, z którymi te cząsteczki gazowe są wyrzucane, sięgają 500km. na sekundę. Obecnie wybuchy te widzieć możemy 0 każdej porze dnia i roku za pomocą spektroskopu.

Idea narzędzia tego jest bardzo prosta. Gaz rozżarzony wysyła światło tylko paru określonych długości fal. W zwykły sposób protuberancyj nie zobaczymy, bo oślepia nas światło słońca. Celem i zasadą spektroskopu jest usunięcie zbytecznych fal świetlnych. Przez to narzędzie możemy widzieć tylko fale dowolnie wybranej przez nas długości okresu. Tak naprzykład, gdybyśmy mogli sfabrykować szkło kolorowe, które przepuszczałoby tylko promienie, właściwe wodorowi, a inne nie, zobaczylibyśmy protuberancje.

Comments
  1. 8 miesięcy ago