Światło i dźwięk

Pomiędzy światłem a dźwiękiem zachodzi analogia zupełna. Światło białe to huk optyczny. Mamy tu do czynienia z drganiami różnych okresów, a ponieważ okres stanowi o barwie, światło białe składa się z kombinacji różnych barw.

Aby światło białe rozszczepić, czyli rozdzielić drgania różnych okresów, używamy pryzmatu szklanego.

Ma on tę własność, że odchyla promienie czerwone mniej, a fiołkowe więcej. Jeżeli weźmiemy wąską szczelinę A i rzucimy jej obraz na ekran, otrzymamy na ekranie jasną plamkę świetlną BC. Teraz pomiędzy ekranem i szczeliną stawiamy pryzmat szklany, a otrzymujemy barwną wstęgę R V, zamiast jasnej białej plamki B C. Nasz pryzmat działa tak, jak dziurkowany lejek konewki, który rozbija strugę wody na masę drobnych strug.

Jeżeli obecnie oświetlę szparę światłem gazu rozżarzonego, to zobaczę jeden albo parę jej obrazów szpar.

Każdy obraz szczeliny będzie miał określony kolor. Gaz, podobnie jak narzędzie muzyczne, wydaje stosownie do swej struktury molekularnej drgania tylko o paru określonych okresach.

Tak za pomocą widma mogę określić, czy dane ciało jest w stanie stałym, czy też gazowym.

Za pomocą pryzmatu szklanego także określić mogę stan spoczynku, czy ruchu względem mnie przedmiotów świecących.

Przypomnę, że, kiedy jedziemy pociągiem, a na spotkanie nasze pędzi drugi, którego lokomotywa gwiżdże, wówczas ton gwizdka wydaje się wysoki. Przechodzi ten ton w niski natychmiast, gdy się miniemy, a to dla tego, że ucho nasze, zbliżając się do gwizdka, otrzymuje więcej podrażnień w sekundę, aniżeli oddalając się: stąd właśnie różnica w wysokości dźwięku.

Przypadek analogiczny zachodzi i ze światłem. Przypuśćmy, żeśmy w laboratorium określili pewną barwę światła, właściwą np. sodowi; analizując zaś światło sodu, które wysyła gwiazda, zauważamy, że jest ono przesunięte bardziej ku fiołkowemu. Stąd wniosek, że dana gwiazda się zbliża ku nam. Tej właśnie metodzie optycznej zawdzięczamy możność oznaczania ruchu ciał niebieskich.

Comments
  1. 8 miesięcy ago