Szybkość rozpadu

Tylko pojedyncze atomy ulegają rozpadowi: reakcja jest  zw. „jednocząsteczkowa” czyli pierwszego rzędu. W kinetyce chemicznej dla tych reakcji znamy równanie wykładnicze, wyrażające szybkość ich przebiegu.

Stała jest wielkością charakterystyczną dla każdego pierwiastku promieniotwórczego — jest współczynnikiem promieniotwórczości. Zamiast niej posługujemy się chętniej t. zw. czasem półtrwania, jest to okres, w którym ilość pierwiastka rozpada się do połowy.

Wspominaliśmy, że szybkość rozpadania się radu i emanacji nie może być przyspieszona, ani opóźniona przez czynniki zewnętrzne. Stwierdzono to doświadczalnie; według Rutherforda, emanacja w powietrzu ciekiem daje taką samą stalą, co i w warunkach zwykłych. Sktodowska-Curie oraz Onnes otrzymali ten sam wynik w temperaturze ciekłego wodoru. Podobne doświadczenia, wykonane nad wpływem ciśnienia, doprowadziły do wyników zgodnych z powyższymi. Ludwik Bruner i Edward Bekier otrzymali niezmienioną szybkość rozpadu emanacji w atmosferze helowej. Co się stało z naszą definicją pierwiastka: wiecznotrwały, niezniszczalny, nieprzemieniany. Należy ją zasadniczo zmienić, lecz czas jeszcze nie nadszedł.

Comments
  1. 8 miesięcy ago