Widma widzialne pierwiastków cz. 1

Dział niesłychanie bogaty, gdyż do widm widzialnych dochodzą jeszcze widma rentgenowskie.

Rozżarzone gazy wysyłają światło nieciągłe, lecz składające się z oddzielnych fal o ściśle oznaczonych długościach. Po rozszczepieniu takie światło daje szereg prążków, stanowiących widmo. Niektóre pierwiastki np. wodór dają widma z kilku i kilkunastu prążków. Wielokrotnie usiłowano prążki owe ująć we wzór liczbowy. Dopiero fizykowi szwajcarskiemu Balmerowi udało się to w 1885 r, lecz jedynie dla wodoru.

Przez długie lata starano się wytłumaczyć prawidłowość w ułożeniu prążków w widmie wodorowym. Udało się to dopiero Bohdowi uczonemu duńskiemu, na zasadzie rzuconego przez Rutherforda modelu atomu wodoru. Otóż źródłem energy promienistej jest elektron; energia ta może się wydzielić w postaci promienia w chwili, kiedy elektron zmniejsza swą energię potencjonalną w atomie t. j, kiedy zbliża się do jądra. Gdyby zbliżał się w sposób ciągły, to i widmo powinno być też ciągłe; skoro tak nie jest, przeto i elektron może zbliżać się tylko skokami, w sposób nieciągły.  Jest to możliwym lecz nie w założeniu, że elektron zdolny jest do obracania się naokoło jądra tylko po pewnych orbitach i t. d. Gdy elektron przeskakuje z orbity wyższej np. z 4 na niższa, np. na 1, t. j. bliższą jądra, wydziela się światło o pewnej ściśle oznaczonej długości fali.

Comments
  1. 8 miesięcy ago