Własności fizyczne radu i promienie radowe

Najważniejsze jednak i najciekawsze okazały się własności fizyczne, które od pierwszej chwili odkrycia tego pierwiastka wzbudziły niesłychany entuzjazm. Oto niektóre z nich, wykryte przez p. Skłodowską-Curie:

1) preparat radowy świeci samorzutnie, bez ustanku, w ciemności można przy jego świetle czytać, wodząc nim po papierze napisanym.

2) powoduje świecenie ciał innych, np. siarczku cynku, platynocianku baru, soli uranowych, rubinu; diament iskrzy się kolorami tęczy, czym różni się od diamentów sztucznych;

3) wydziela ciepło wciąż bez ustanku; 1 gram radu w ciągu dnia wysyła 2800 kalorii, t. j, ile się otrzymuje ze spalenia 0,34 grama węgla; to też temperatura preparatu jest o 3—5°C wyższa, niż otoczenia;

4) działa na płytę fotograficzną poprzez czarny papier, a nawet poprzez cienkie blaszki metalowe;

5) jonizuje powietrza, czyniąc je dobrym przewodnikiem elektryczności; naładowany elektroskop rozbraja się szybko w odległości kilku metrów od preparatu;

6) wywiera działanie chemiczne; fosfor biały przeprowadza w czerwony, tlen w ozon; szkło pod1 jego wpływem fiołkowieje, papier kruszeje; wodę, w której jest rozpuszczony, rozkłada na tlen i wodór i t. d;

7) wreszcie wywiera silny wpływ fizjologiczny: niszczy tkanki, wywołuje na skórze pęcherze i rany, trudno się gojące,

Promienie radowe

Zjawiska, wyżej opisane polegają na wydzielaniu szczególnego rodzaju promieni. Już w pierwszych latach po odkryciu radu wiadomym było, że promienie BscĄuerala nie są jednolite i że odchylają się w polu magnetycznym i elektrycznym. Dopiero w 1902 r. E. Rutherford ujął temat ten we właściwe ramy.

Umieśćmy trochę preparatu radowego w naczynku pomiędzy biegunami magnesu (biegun północny z przodu, południowy z tylu), a z pomocą ekranika z siarczku cynku, który świeci pod działaniem promieni radowych, ujrzymy ślady biegu poszczególnych rodzai promieniowania. Na prawo będą opisywały łuki promienie i naładowane ujemnie: na lewo słabiej się odchylą promienie a, naładowane dodatnio: zaś wprost w górę pójdą promienie y, nie odchylane w polu magnetycznym, a więc nie posiadające ładunku elektrycznego. Zapoznajmy się szczegółowiej z każdym z tych rodzai promieniowania.

Comments
  1. 8 miesięcy ago